« Назад

Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine

Rahandusministeeriumi logo

Vabariigi Valitsuse 05.01.2023.a. korraldusega nr 19 kinnitati Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava, millega kinnitati Narva Kesklinna Põhikooli õppehoone ehitamiseks eraldatava  toetuse suurimaks summaks 14 537 313 eurot.

10.03.2023 Riigi Tugieenuste Keskuse otsusega nr 11.2-8/23/452 on muudetud Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projekti nr 2014-2020.1.04.18-0127 „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" (edaspidi projekti) rahastamisallikat. Tulenevalt rahastamisallika muudatusest on projekti uus number Kliima 2.9.02.23-0001, projekti rahastatakse Heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (HKS) ja Narva linna vahenditest.

Projekti abikõlbulikeks kuludeks on 21 075 959,20 eurot, millest Atmosfääriõhu kaitse seaduse §161 alusel antav toetus on 14 537 313 eurot. Narva Linnavolikogu 23.03.2023 otsusega nr 14 kinnitatud eelarve kokku moodustab 23 708 774 eurot, linna panus projekti on kokku kuni 9 171 461 eurot.

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Projekti tulemusena valmib tänapäevastele nõuetele vastava õppekeskkonnaga Narva Kesklinna Põhikooli hoone vajaliku õppekohtade arvuga (kokku 864 õppekohta) ning optimeeritud õppepinnaga (ca 5917,7 m²).

Kesklinna põhikooli ehitustöid teostatakse alates 21.06.2022 kuni 20.06.2024.

Pildid tulevasest uuest koolihoonest on kättesaadavad siin.

Lisainfo:
Jackline Holter
projektide teenistuse peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 5040517
jackline.holter@narva.ee