« Назад

Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti viib ellu projekti nr 2014-2020.1.04.17-0049 "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kes on projekti partner ja vastutab projekti ehitusperioodiga seotud tegevuste eest.

 Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme "Koolivõrgu korrastamine" raames ning Narva linna eelarvest. Projekti põhitaotlus oli rahuldatud rahastaja poolt 30.06.2017 otsusega. Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 01.01.2014 kuni 31.08.2023.

Projekti planeeritav kogumaksumus on kuni 2 673 216,47 eurot, millest 2 272 234 eurot on struktuuritoetus ja vähemalt 400 982,47 eurot on Narva linna omafinantseering.

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Projekti tulemusena valmib tänapäevastele nõuetele vastava õppekeskkonnaga Narva Kesklinna Põhikooli hoone vajaliku õppekohtade arvuga (kokku 135 õppekohta) ning optimeeritud õppepinnaga (ca 1547 m2).

Projekti raames on teostatud erinevad uuringud, koostatud detailplaneering, läbiviidud arhitektuurkonkurss. Konkurssi võidutöö „DUO" autor Kolm Pluss Üks OÜ hetkel teostab koolihoone projekteerimistöid. Uues koolihoones ühisnimega „Narva Eesti Kool" hakkavad tegutsema nii põhikool kui ka riigigümnaasium. Riigigümnaasiumi osa rajamise eest on vastutav Haridus- ja Teaduministeerium eraldi projekti raames ning põhikooli projekti osas osaleb ministeerium partnerina, kes vastutab ehitusperioodiga seotud tegevuste eest. Vana endise Kraavi 1 koolihoonest jääb alles vanem korpus, mida on osavalt integreeritud kooli kaasaegse arhitektuurlahendusse. Ülejäänud vana hoone osa lammutustöödega on plaanis alustada enne 2021 aasta lõppu. Koolihoone ehitustöödega on plaanis alustada 2022 aastal. Projekt lõpeb hiljemalt 31.08.2023.

Pildid tulevasest uuest koolihoonest on kättesaadavad siin:

https://NarvaLK.quickconnect.to/d/s/lCQnaJgjbbbEmDB0I4egt5uRNxgJCMBY/KmrMKgUm7xuf6aaE0tFZfeTd72sxxdzy-SLPAOcgI3gg

Lisainfo:

Jackline Holter, Projektide teenistuse peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel. 5040517
jackline.holter@narva.ee