20.04.2021: Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine

Linnamajandusamet teatab, et 15.04.–31.12.2021 osutatakse korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajatele ja liikmetele nõustamisteenust, nõustamine on tasuta.

Vastuvõtule registreerimine või konsultatsiooni saamine toimub helistades telefonil 56459212 (sh Viber`i vahendusel), e-posti teel konsultant.narva@gmail.com, Skype`i ja Zoom`i abil.

 

Kohapeal nõustatakse aadressil Peetri plats 1, III korrus, kabinet 300:
• esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00-18.00.


Soojuse müügihind Narvas, vaata: AS Narva Soojusvõrk;
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariife vaata: AS Narva Vesi;
Elektrihinda vaata: OÜ VKG Elektrivõrgud;
Maagaasi hinda vaata AS-i Eesti Gaas võrgulehelt.


Projekti "Kodulinn kaunimaks" raames korteriühistute toetamise kord

Projekti "Uus elu sinu hoovile" raames korteriühistute toetamise kord


25.05.2020: Narva linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise uus leping


19.05.2020: Andmekaitse Inspektsioon selgitab kaamerate kasutamist elamualadel