« Назад

Avalik kirjalik enampakkumine (välikohvik, Jõe tänav L1)

  
 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Narvas Jõe tänav L1 asuva linnale kuuluva kinnistu üldpindalaga 150 m² (skeemil) üürile andmiseks järgmistel tingimustel:
 • kasutusala - välikohvik;
 • üürilepingu kehtivusaeg - 5 aastat;
 • üüritasu alghind - 150 eurot kuus;
 • osavõtutasu - 32 eurot;
 • tagatisraha - 450 eurot.
Üürilepingu lisatingimused:
 • kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
 • piirneva territooriumi hoolduskulude kompenseerimine (koristus, prügivedu);
 • paigaldatavate ajutiste rajatiste ja mööbli seisundi ja disaini iga-aastane kooskõlastamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga ning projekti arhitektiga enne avamist;
 • välikohvik peab olema avatud igal aastal 1. maiks;
 • välikohviku minimaalne lahtiolekuaeg – igapäevaselt maist septembrini 10.00-22.00, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui üürilevõtja soovib lahtiolekuaega muuta, kooskõlastatakse see Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga.
 
Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile e-posti (linnamajandus@narva.ee) teel kuni 26. juuli 2022 kella 16.00-ni digitaalselt allkirjastatud pakkumus, märkides allkirjastatud dokumendi konteineri nimes ainult vara aadressi.
 
Samuti võib kinnise ümbriku pakkumisega ise kohale tuua ja esitada hiljemalt 26.07.2022. a kella 16.00-ni (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Narva linn, Peetri plats 3–23 (4. korrus), kabinet 4, tööpäeviti (E 8.00-18.00; T, K, N 8.00-17.00; R 8.00-16.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00; telefon 359 9155).
 
Enampakkumine toimub 27.07.2022. a kell 10.30 linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3-22 (III korrus).
 
Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud tingimuste ja lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
 1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. linnavara kasutusala;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), nende mitteühtimisel kehtivaks loetakse sõnadega kirjutatud pakkumine;
 4. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
 5. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
 6. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 7. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
 
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kontole nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 26. juuliks 2022.
 
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema üüri pakkumuse.
 
Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka.
 
Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuses.
 
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.
 
Täiendavat infot enampakkumiste toimumise ja lisatingimuste kohta saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (tel 5665 0661, 5656 7571).