« Назад

Teade (Kulli tänav 11)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kulli tn 11 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile, planeeritakse Kulli tänav 11 aadressil asuva hooajalise elamu laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Pärast laiendamist on hoone järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind kuni 60 m², kõrgus kuni 5,8 m ja maht kuni 260 m³.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 9. aprillini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 09. aprillini 2022. a. esitanud selle suhtes vastuväiteid.