« Назад

Teade (Kreenholmi 64)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Kavandatava projekti eesmärgiks on võimaluste loomine jalgpalli mängimiseks sisetingimustes kunstmurul ja täismõõtmetes väljakul. Selle tarbeks on kavas püstitada multifunktsionaalne kunstmurukattega aastaringselt kasutatav täismõõtmetes jalgpalli sisehall, kus saab viia läbi jalgpalli organiseeritud treeninguid, noorteliiga võistlusi, õppetööd ning luua uusi võimalusi spordiga tegelemiseks aastaringselt ning mis suveperioodil oleks ilma katuseta avatud jalgpalliväljak. Lisaks ehitatakse jalgpallihalli teenindav tehno- ja olmehoone, eraldiseisev abihoone halli pneumokatuse suviseks ladustamiseks, jalgpallihalli teenindav avalik parkla ning rekonstrueeritakse kinnistute vahele jääva Mängu tänava ning külgneva Staadioni tänava teerajatised.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja EhS § 31 lõike 1 alusel otsustas pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldada avatud menetlusena, kuna sellele objektile eeldatakse aktiivset avalikku huvi. Eeldatakse, et suure külastajate hulgaga ehitisest tulenev mõju võib ulatuda mitmele kinnisasjale.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 13. jaanuarini 2022. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.