« Tagasi

Projekt: «Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine»

Põhitaotlus projekti „Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine (2014-2020.9.02.18-0019)" realiseerimiseks on Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt heakskiidetud 25.06.2019. a.
Projekti üldeesmärgiks on Narva Vanalinna kui Narva linnapiirkonna olulisema alakasutatud ala taaselavdamine.  
Projekti otsene eesmärk on Vanalinna linnaosa keskosa funktsiooni taastamine Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise ja kasutuselevõtu kaudu.
Projekti eelarve moodustab kokku kuni 7 193 118 eurot, sh toetus kuni 4 938 117 eurot ning sh linna omafinantseering kuni 2 255 001 eurot. Programmi toetus moodustab kuni 85% abikõlblikest projekti kuludest. Abikõlblikud kulud on avaliku funktsiooni, aga mitteabikõlblikud kulud administratiivfunktsiooniga (19% kogukuludest).
Projekti elluviimisega tegeleb Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
 
Raekoja hoone on plaanitud linna esindushooneks ja turismi objektiks, millel on kaks peamist funktsiooni:
  1. Avalik funktsioon, mis näeb ette hoone kasutamist linna elanike ja külastajate otstarbeks;
  2. Administratiivne, mis näeb ette hoone kasutamist Narva Linnavalitsuse (linnapea esinduskabinet) ja Volikogu ülesannete täitmiseks.
Raekoda on kolme korruseline hoone, kus on olemas ka soklikorrus (kelder). Hoone kelder on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning on täies mahus restoranide kompleksi päralt.
 
Esimene korrus on peamiselt ette nähtud avalikuks kasutamiseks, ehk linna elanikele ja turistidele. Esimesel korrusel on planeeritud renditavad ruumid, näiteks martsipani- ning teetoad. Esimesel korrusel on ette nähtud ka turismiinfo ruumid, suveniiride kauplus ning näituse saal.
Teine korrus on pidulike ürituste läbiviimiseks mõeldud esinduskorrus, kus on ette nähtud suur saal avalike esindusürituste jaoks, konverentside abielude pidulikuks registreerimiseks, kontsertideks, etendusteks ning seminaride jaoks. Teisel korrusel on ette nähtud linnapea esinduskabinet. Raekojas asuv linnapea esinduskabinet planeeritakse kasutada ainult linnapea pidulike ametlike vastuvõttudeks, ürituste ja pressikonverentside läbiviimiseks. Ülejäänud ajal planeeritakse turistidele ja kõikide huvilistele korraldada ekskursioonid.
Kolmas korrus on ette nähtud Narva linna volikogu jaoks. Korruse keskmises osas on planeeritud volikogu saal koos garderoobiga ning tõlkijate ruumidega. Volikogu saali pind on 176 m2, mis võimaldab mugavalt mahutada kuni 60 inimest. Volikogu saal kasutatakse volikogu koosolekuteks, aga ülejäänud ajal saali planeeritakse kasutada avalike konverentside ja seminaride läbiviimiseks. Võimalus saali välja rentida ka erinevate kultuuriürituste korraldamiseks.
Restorani ja kohvikute jm rentnikke on plaanis hakata otsima avaliku konkursi kaudu paralleelselt ehitustöödega.
 
Projekti tegevuste elluviimist alustati 2016. a. projekteerimistöödega. Vastavalt toetusmeetme tingimustele kõik projekti realiseerimisega seotud tegevused peavad olema teostatud kuni 31.08.2023. a.
Projekti elluviimiseks tehtud eeltööd:
  • 2014 – Narva raekoja kvartali arendamise kontseptsiooni koostamine (BDA Consulting  OÜ, Komissarov Arhitektid OÜ);
  • 2016: Narva Raekoja muinsuskaitse eritingimuste ja eskiisi koostamine (Zoroaster OÜ, Töö nr. 21052016/ET, 2016. a);
  • 2016. - 2017. aa: Uue arhitektuurkonkursi „Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" läbiviimine (tulenevalt Villem Tomiste ja Veronika Valgu poolt 2002. a arhitektuurivõistluse võitnud Narva Raekoja platsi lahendust sisaldanud tööst olemasoleval kujul loobumisest).  Uue arhitektuurkonkursi ideekavandi võitja on KOKO arhitektid OÜ;
  • 2016. – 2019. aa: "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis ja objekti ehituskulude eelhinnangu koostamine (Zoroaster OÜ, Töö nr 22072016/PP, versioon nr v02, 2018. a);
  • 2018. a: "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" finantsanalüüsi koostamine (Civitta Eesti AS , 2018);
  • 2018. a: Ehitusprojekti „Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning Raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" ekspertiis (P.P. Projekt OÜ, 2018);
  • Ehituslubade saamine (22.03.2019. a ehitusluba nr 1912271/06594).
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 04.02.2021 rahvusvahelise avatud hankemenetluse tulemusel töövõtulepingu ettevõttega AS Ehitustrust Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumuseks on 5 492 400 eurot (sh KM ja reservi summa). Omanikujärelevalvet hakkab teostama P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehitusjuhtimise teenust osutab Ehitusagentuur OÜ ja autorijärelevalvet teostab põhiprojekti autor Zoroaster OÜ. Raekoja platsi autorijärelevalve teenust osutab KOKO Arhitektid OÜ (arhitektuurkonkursi „Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" ideekavandi võitja).
Raekoja ja seda ümbritseva platsi rekonstrueerimistöödeks on planeeritud 22 kuud, ehk 2022. a detsembri lõpuks ehitustööd peavad olema lõpetatud.
Rahvusvaheline avatud hankemenetlus sisustuse ostmiseks ja paigaldamiseks planeeritakse välja kuulutada 2021. a IV kvartalis. 
Riigihanke ettevalmistamine ja läbiviimine rentnike leidmiseks ja muud turundustegevused planeeritud 2022. a I-II kvartalis.

 

Illustratsioonid on võetud "Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine ning raekoja platsi ja lähitänavate projekteerimine" põhiprojektist (Zoroaster OÜ, Töö nr 22072016/PP, 2018. a).

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng": https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019030?leiaKehtiv), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

 

Lisainfo:

Polina Erikson
Projektide teenistuse peaspetsialist (projektijuht)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel: 35 99 046, 5688 6111
e-post: polina.erikson@narva.ee