« Tagasi

Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti viib ellu projekti nr 2014-2020.1.04.18-0127 "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme "Koolivõrgu korrastamine" raames ning Narva linna eelarvest.

Projekti planeeritav kogumaksumus on kuni 11 538 646.20 eurot, millest maksimaalselt 5 000 000 eurot on struktuuritoetus ja kuni 6 538 646.20 eurot on Narva linna omafinantseering.

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Projekti tulemusena valmib tänapäevastele nõuetele vastava õppekeskkonnaga Narva Kesklinna Põhikooli hoone vajaliku õppekohtade arvuga (kokku 864 õppekohta) ning optimeeritud õppepinnaga (ca 5925 m2).

Projekti tegevustega on alustatud 05.05.2017. Projekti raames on teostatud erinevad uuringud, koostatud detailplaneering, läbiviidud arhitektuurkonkurss. Konkurrsi võidutöö „Tahvel" autor Salto AB teostas koolihoone projekteerimistöid. Koolihoone ehitustöödega on plaanis alustada 2021 aasta sügisel. Projekt lõpeb hiljemalt 31.08.2023.

Pildid tulevasest uuest koolihoonest on kättesaadavad siin:

https://narvalk.cz1.quickconnect.to/d/f/628643063127914992

 

Lisainfo:

Jackline Holter, Projektide teenistuse peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel. 5040517
jackline.holter@narva.ee