« Tagasi

Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks

 

Perioodil 01.11.2019 – 30.04.2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika  Amet viis ellu  projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks". 
 
Projekti  eesmärgiks oli Narva  ja Slantsõ jõeäärsete  territooriumide arendamine  äri- ja  külastuskeskkonna  parandamiseks ning piiriäärsete alade ettevõtluse ja elukeskkonna muutmiseks atraktiivseteks kohtadeks. Projekti elluviimise tulemusena loodi vajalik infrastruktuur Kulgu sadama ala kasutusvõimaluste laiendamiseks, sh linnakodanikele ja turistidele suunatud kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks.
   
Ehitustööde käigus teostati  umbes 6000 ruutmeetrise Kulgu sadama territooriumi heakorrastamine, sh rajati sõidu- ja kõnniteed, ehitati parkla koos drenaazisüsteemiga, paigaldati tänavavalgustus (LED) ja videovalvesüsteem.
 
8. oktoobril 2021 toimus Kulgu sadama renoveeritud ala pidulik avamine traditsioonilise lindilõikamise ja Narva Muusikakooli puhkpilliorkestri atmosfääri loova esinemisega.
 
Projekti üheks prioriteediks oli ka ettevõtluse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks tingimuste loomine.  Uuendatud alal tegevuste toetamiseks ja planeerimiseks projekti raames luuakse turismi ja vabaaja valdkonnas tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete klaster. Klastri tööd hakkab koordineerima SA Narva sadam. Nii klaster kui ka Narva Sadam on avatud uueks koostööks ning toetavad alati hea meelega algatusi nii veega seotud spetsialistide kui ka ettevõtjate poolt.
 
Projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
Narva partneri eelarve moodustab kokku 415 073 eurot, millest EL poolne toetus oli 221 633 eurot, omafinantseerimine oli 24 626 eurot ja Narva linna eelarvest saadud täiendav toetus oli 168 814 eurot. 
 
Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
foto N. Andrejev
foto S. Zaitseva
foto Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
foto Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
foto Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet