Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise uus leping 25. juulil 2020.a lõppes seni kehtinud korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise leping segaolmejäätmete ning paber- ja kartongi...

Korraldatud jäätmeveo leping 2021

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise uus leping 25. juulil 2020.a lõppes seni kehtinud korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise leping segaolmejäätmete ning paber- ja kartongi...

Lugupeetud jäätmevaldajad! Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et 1. jaanuarist 2021 on Narva jäätmekogumisoperaator  OÜ EKOVIR . Lepingu alusel tühjendab operaator...

Segapakendi konteinerite tühjendusteenus alates 1. jaanuarist 2021

Lugupeetud jäätmevaldajad! Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et 1. jaanuarist 2021 on Narva jäätmekogumisoperaator  OÜ EKOVIR . Lepingu alusel tühjendab operaator...