« Tagasi

Geodeetiliste mõõdistuste meelespea

Asjaolud, mida tuleb arvestada algsetel (konkurss, projekteerimine) kui ka
järgnevatel (ehitamine, kasutusloa väljastamine) etappidel, on järgmised:

  1. Projekteerimiseks on tarvis teha TOPO-GEODEETILIST UURINGUT.
  2. Projekti realiseerimisel (ehitus), täiendub projekti dokumentatsioon TEOSTUSMÕÕDISTUSTEGA.
  3. Peale kõiki ehitustööde lõppu kuid enne kasutusloa väljastamist korraldatakse veel üht teostusmõõdistust so EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS.

Geodeetiliste mõõdistuste   tulemused:
TOPO-GEODEETILINE UURING - topograafiline PLAAN tehnovõrkudega
TEOSTUSMÕÕDISTUS - teostusJOONIS
EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS - topograafiline PLAAN tehnovõrkudega