« Tagasi

Narva Täiskasvanute Kooli tööpakkumine

Narva Täiskasvanute Kool kuulutab välja konkursi vakantsele ametikohale:
• haridustehnoloog  (20 tundi nädalas)

Konkurss viiakse läbi meetme "Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse "Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" projekti "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III" raames.

Projekti tegevuste alguskuupäev on 01.09.2020 ja lõppkuupäev 31.08.2022.

Keelenõuded haridustehnoloogile: eesti keele oskus B2 tasemel.

Nõutav kvalifikatsioon:
• infotehnoloogiaalane haridus;
• heli-, video- ja pilditöötlemise oskus.

Tööle asumise aeg: 16.08.2021. a

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV; isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid esitada hiljemalt 12.08.2021. a kell 10:00 kooli kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või e-posti teel narvatk@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss").

Vestlusvoor toimub alates 12.08.2021.a aadressil P. Kerese tn 22 (koolidirektori kabinet). Vestlusvooru täpse aja teatame telefoni teel.