« Tagasi

Narva linn esitas taotluse projektile „Väikelahendused HEV (hariduslike erivajadustega) õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

30. aprillil 2021 esitas Narva linn taotluse projektile „Väikelahendused HEV (hariduslike erivajadustega) õpilaste integreerimiseks  tavakoolidesse" EL struktuurifondidest rahastuse saamiseks.

Projekti eesmärk on tagada Narva linnas elavatele HEV õpilastele võimalus õppida teiste lastega võrdsetel tingimustel elukohajärgses tavakoolis, kus on olemas nende vajadustele ja huvidele vastavad tingimused ning soodne ja sõbralik keskkond.

Projekti käigus luuakse Narva linna kuues koolis (Narva Keeltelütseum, Narva 6. Kool, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Paju Kool, Narva Soldino Gümnaasium) lahendused ja alad, mis on kohandatud HEV õpilastele õppimiseks ja liikumiseks. Koolide sissekäigud varustatakse kaldteedega, kogu ulatuses alates koolide sissepääsust kuni õpperuumideni paigaldatakse käsipuud ja vajadusel ka invatõstukid, laiendatakse ukseavad, ehitatakse inva WC-d jms. Samuti tagatakse HEV õpilastele ligipääs kooli olulistele ruumidele: sööklale, tervisekabinetile, inva WC-le, garderoobile. Tänu nende lahenduste elluviimisele saavad HEV õpilased (eeskätt liikumispuudega lapsed) täisväärtuslikult osaleda õppeprotsessis ja koolielus.

Projektitaotluse valmistas ette Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ning Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnaga. Projekti elluviimise eest vastutab Narva LV Linnamajandusamet. 

Projekti kogumaksumus on 417 243 eurot, sh planeeritav toetus 336 806 eurot, omaosalus 80 437 eurot.

Taotlus on esitatud meetmesse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020" taotlusvooru raames. Toetust antakse kooskõlas „Elukestva õppe strateegia 2020" eesmärkidega.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. Lisainfo meetmest: https://www.rtk.ee/meede-vaikelahendused-hev-opilastele    

Lisainfo projekti kohta: 
Narva LV Linnamajandusamet
linnamajandus@narva.ee