« Tagasi

Narva koolides on alates 17. maist kontaktõppel kuni 75% kooli õpilastest

Kuigi alates esmaspäevast, 17. maist taastub Eestis kontaktõpe kõigile üldhariduskoolide õpilastele, lubavad Terviseameti soovitusel Narva munitsipaalkoolid mai lõpuni kontaktõppele kuni 75% kooli õpilastest. Põhjuseks on epidemioloogiline olukord Narvas, kus esineb haigestumise pidev kasv ja selle märkimisväärset langust ei saa kahjuks lähiajal prognoosida. Kahe nädala vaates on haigestunute hulk kasvutrendis: seisuga 13.05.2021 on 14 päeva nakatumisnäitaja Eestis 334,02 ning Narva linnas on nakatumisnäitaja 986,97, mis tähendab, et kahe nädala vaates on haigestumine Narvas tõusnud 49%. Terviseamet soovitas Narva koolides lubada ajavahemikul 17. maist kuni 31. maini kontaktõppele korraga kuni 75% selles koolis käivatest õpilastest. See, millised klassid mis nädalapäevadel kooli kutsutakse, otsustab kooli juhtkond. Piirangu pikendamise, tugevdamise või leevendamise vajadust vaadeldakse üle mai viimasel nädalal lähtuvalt Terviseameti andmetest, ohuprognoosist ja soovitustest, samuti Terviseamet jälgib epidemioloogilist olukorda Narvas ning, juhul kui olukord peaks halvenema, teeb amet koolidele ettepaneku õppetöö ümberkorraldamiseks. Ühtlasi soovitab Terviseamet järgida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reegleid: pidada distantsi, vältida lähikontakte, kohtumised ja koolitused korraldada veebikeskkonnas, võimalusel õppida kooliõues või värskes õhus, samuti vältida õpetajate liikumist erinevate koolide vahel, lõpuklasside konsultatsioonid korraldada kellaajal, kui teised klassid on koolist lahkunud ning kord nädalas korraldada vaktsineerimata töötajate kiirtestimine.