« Tagasi

Täna, 22.06.2022, võeti Narva Linnavalitsuse istungil vastu korraldus Rahu 12a avaliku parkla projekteerimise tingimuste väljastamiseks

Projekteerimistingimustes on parkimisala, koerte jalutusväljaku rajamine, samuti jalg- ja jalgrattateede võrgustik.
 
Arhitektuuriosakond kuulas Rahu 12a avaliku parkla projekteerimise tingimuste väljastamise haldusmenetluse raames ära naaberkorteriühistute arvamused ja ettepanekud ning korraldas ka avaliku arutelu 01.03.2022.
 
Koostatud dokument kajastab enamust nii tootmise raames kui ka avaliku arutelu käigus laekunud arvamustest ja ettepanekutest.
 
13.04.2022 võtsid Narva Linnavalitsuse esindajad osa Narva Linnavolikogu korteriühistukomisjoni koosolekust, kus tehti ettepanek Rahu 12a parkla projekteerimiseks. See muudatus võeti Narva linna lisaeelarve vastuvõtmisel arvesse. 
 
Projekteerimistingimused on aluseks ainult ehitusprojekti koostamisel. Peale ehitusprojekti koostamist ja ehitusloa saamist võime alustada parkla ehitamisega.
 
Parkimisala projekteerimise viib läbi linnamajanduse osakond, mis arvestab rajatise etapiviisilise ehitamise võimalusega.
 
Ehituse etapid viiakse läbi võimaliku finantseerimise ja parkla ehituse iga etapi eraldi elluviimise vajadusest lähtuvalt, arvestades avalikul arutelul avaldatud seisukohti.
 
Võimaliku rahastuse eraldamisega viiakse avaliku parkla rajamine ellu arvestades 01.03.2022 avalikul arutelul läheduses asuvate korteriühistute esindajate poolt väljendatud arvamust.
 
Ehitusloa väljastamise haldusmenetluse raames on võimalik tutvuda parkla ehitusprojekti otsusega.
 
Lisateabe saamiseks võtke ühendust linnamajandus@narva.ee