« Tagasi

Peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamisel

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:
osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.
Teadmiseks! Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa sel aastal taotlust esitada.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Lastekaitse Liidu Fondi stipendium