« Tagasi

Õiglase ülemineku territoriaalse kava avalik konsultatsioon

Kallid Ida-Virumaa sõbrad!

Annan Teile teada, et 06.10.2021, algas 2021–2027 perioodi Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja partnerlusleppe, sh õiglase ülemineku territoriaalse kava, avalik konsultatsioon (vt  Rahandusministeeriumi pressiteadet SIIN).

Rakenduskava ja partnerlusleppe eelnõudega, sh õiglase ülemineku territoriaalse kava eelnõuga, on võimalik tutvuda SIIN.
Dokumendid on kättesaadavad ka Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku-teemalisel veebilehel, eelnõude infosüsteemis (EIS) ja osalusveebis.

Ettepanekuid ja arvamusi ootame kuni 1. novembrini aadressile eurotoetused@fin.ee.

Pärast avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekute analüüsimist, asjakohaste ettepanekute dokumentidesse sisseviimist ning tagasiside andmist edastab Rahandusministeerium rakenduskava ja partnerlusleppe eelnõud Vabariigi Valitsusele. Kõigi eelduste kohaselt esitatakse partnerluslepe ja rakenduskava Euroopa Komisjonile kinnitamiseks hiljemalt märtsis, pärast mida on komisjonil aega neid menetleda kuni kuus kuud.

Palume silmas pidada, et tegemist on strateegiadokumentide eelnõudega, milles vajadusel tehakse muudatused vastavalt avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekutele, ning läbirääkimiste raames Euroopa Komisjoni poolt saabunud tagasisidele. Kõik dokumendid, sh õiglase ülemineku territoriaalne kava, on koostatud  kindla ülesehituse alusel, järgides mh Euroopa Liidu poolt seatud sisu ja vormi nõudeid.

Juhime tähelepanu, et õiglase ülemineku territoriaalne kava keskendub üleminekust tingitud väljakutsete ning nende leevendamise võimaluste kirjeldamisele Ida-Virumaal; meetmeid on kavas kirjeldatud lähtuvalt kava vormi nõuetest väga lühidalt. Õiglase ülemineku fondist kavandatavate üksikute meetmete detailsemate kirjeldustega saate tutvuda Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku teemalisel lehel SIIN.

Ootame Teie aktiivset osalemist!

Ivan Sergejev
õiglase ülemineku kava koostamise koordinaator
Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talitus
ivan.sergejev@fin.ee
tel 56952026