« Tagasi

Märka loomade vastu suunatud vägivalda ja tegutse!

Loom, nagu ka iga teine elusolend, väärib humaanset käitumist. Ükski loom ei peaks tundma enda nahal vägivalda. Seda ei karistuseks, ega ka juhtudel, kus inimene väljendab enda elust tingitud frustatsiooni füüsiliselt. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub kõiki inimesi ülesse märkama loomade vastast vägivalda ja tegutsema.

ELSile on laekunud sellel aastal 175 väärkoheldud looma teavitust. Sinu tegutsemine võib päästa mitmeid loomi. Inimestel, kes kasutavad karistuseks või frustratsiooni välja elamiseks vägivalda, võib see olla korduvkäitumine. Looma ei tohi õpetamiseks lüüa, rihmast puua, sundida teda vägisi tegutsema või muul moel looma peale jõudu või valu kasutada. Igasugune vägivald peaks olema taunitav alati ja ei tohiks oleneda looma liigist või tõust. Loom peab olema vaba valust ja hirmust.

Eesti Loomakaitse Seltsi plakat

"Vägivallal ei ole õigustust ja seda ei saa asetada skaalale rohkem-vähem, vägivald on vägivald. Kahtlus on ilmselge märk, et sellele tuleks tähelepanu pöörata. Parem on üle reageerida, kui jätta reageerimata. Kindluse mõttes, järgmist korda ootama jäädes, võib see loomale saatuslikuks saada. Loom, kes on kogenud vägivalda elab pidevas hirmus, stressis ja halvemal juhul valudes. See ei saa jääda loomaomaniku ja looma vaheliseks asjaks. See on ühiskondlik probleem, mille esimeseks lahendavaks sammuks on märkamine ning seejärel tegutsemine," tõdes ELSi otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

ELS valib igal aastal loomakaitsepäeva raames ühe loomavaenuliku ja -sõbraliku teo. Selle aasta üheks loomavaenuliku teo kandidaadiks on isa, kes peksis kassipoja surnuks. Perepea olla unise peaga löönud jalaga kassi, kes öisel ajal mängides liigselt müra tegi. Elukaaslase teavitamise hetkeks oli juba kolm kassi surnud ilmselt vägivaldsesse surma. "Teavitamata jätmine võib lõppeda looma jaoks kurvalt. Selle näite puhul lõppes lausa mitme looma surmaga. Märgates vägivallatsejat tuleb tegutseda kohe, et selline käitumine ei saaks enam korduda," paneb inimesetele südamele ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

Loomavaenuliku ja -sõbraliku teo poolt saad hääletada siin.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Lisateave:
Agnes Blank
Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht
tel 55505009
agnes.blank@loomakaitse.ee