« Tagasi

Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 27. mail 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega COVID-19 leviku tõkestamisel kuulutatakse eeldatavasti istung kinniseks.
Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata Volis.ee infosüsteemis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine (ME011).
2. Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruse nr 20 „Narva Noorteparlamendi põhimäärus" muutmine (ME010).
3. Kinnistule asukohaga Aleksandr Puškini tänav J15, Narva, Osaühingu Rossan MPI kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine (OE053).
4. Narva  Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 23 „Narvas A. Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin)" muutmine (OE054).
5. Projekti „Koduteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" omafinantseeringu ja toetuse kinnitamine (OE055).
6. Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine (ME009).
7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ) (OE057).
8. Kinnistute tasuta omandamine (Kadastiku tänav T1, J2, T5, Narva). (OE058).
9. Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas (ME024).
10. Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine (OE056).
11. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme L. Olenina arupärimisele „Lemmikloomade varjupaiga ümberplaneerimisest" (29.04.2021 nr 2-21/4034) vastab linnapea K. Raik (14.05.2021 nr 1.27/4034-2).
12. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme L. Olenina arupärimisele „Narva ehitushanged" (29.04.2021 nr 2-21/4036) vastab linnapea K. Raik (14.05.2021 nr 1.27/4036-2).
13. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme I. Janovitši arupärimisele „Reservfondi vahendite kasutamisest" (29.04.2021 nr 2-21/4039) vastab linnapea K. Raik (14.05.2021 nr 1.27/4039-2).
14. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme I. Fjodorovi arupärimisele „AS Narva Vesi juhtorganite tegevusest" (29.04.2021 nr 2-21/4040) vastab linnapea K. Raik (14.05.2021 nr 1.27/4040-2).

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees