« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu (Vestervalli tn 17)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Vestervalli tn 17 munitsipaal-kortermaja püstitamine ning Vestervalli tn 17 ja Gloria bastioni avaliku ruumi projekteerimine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.
Vestervalli tn 17 krundile planeeritakse kaasaegse arhitektuuriga neljakümne korteriga 12 m kõrgust kolmekorruselist munitsipaal-korterelamut.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel või Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58373580.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.
Avatud menetlus kestab kuni 19. juulini 2024.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 19. juulini 2024. aastal esitanud selle suhtes vastuväiteid.


Nadežda Sassina
arhitekt
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
nadezda.sassina@narva.ee