« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine (müügikoht, Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed)

 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Narvas Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistu osa üldpindalaga 22,5 m² (pildil) üürile andmiseks järgmistel tingimustel:
 • kasutusala -   müügikiosk
 • üürilepingu kehtivusaeg - 5 aastat;
 • üüritasu alghind - 50 eurot kuus;
 • osavõtutasu - 32 eurot; 
 • tagatisraha - 150 eurot.
Üürilepingu lisatingimused:
 • kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
 • piirneva territooriumi hoolduskulude kompenseerimine (koristus, jäätmete sorteerimine, prügivedu);
 • paigaldatava müügikioski seisundi ja disaini iga-aastane kooskõlastamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga;
 • müügikioski minimaalne lahtiolekuaeg – igapäevaselt maist (välja arvatud 2024. aastal) septembrini 10.00-22.00, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui üürilevõtja soovib lahtiolekuaega pikendada, kooskõlastatakse see Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga.
Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb kuni 4. juuni 2024 kella 16.00-ni esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti e-postile narvahanked@narva.ee digitaalselt allkirjastatud pakkumus, märkides allkirjastatud dokumendi konteineri nimes ainult vara aadressi (Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed, Narva)
 
Enampakkumine toimub 05.06.2024. a kell 10.00 linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3-22/2 (III korrus). 
 
Pakkumuses peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud tingimuste ja lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
 1. isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 2. linnavara kasutusala;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi failis;
 4. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
 5. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
 6. kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
 7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kontole nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 4. juuniks 2024.
 
Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka.
 
Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.
Täiendavat infot enampakkumise toimumise ja lisatingimuste kohta saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (tel 35 99138, 5665 0661).