« Tagasi

Munitsipaalharidussüsteemi arengukava muudatuse avalik arutelu

Narva Linnavalitsus on jõudnud Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbirääkimiste tulemustel kokkulepetele munitsipaalkoolivõrgu korrastamise järgmistes sammudes. Aastaks 2028 oodatakse Narva uut koolimaja, kus tegutseb 3 paralleeli ja väikeklassidega põhikool. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi tehtud investeerimisettepanekule tuleb linnal uue koolimaja avamise hetkeks kavandada haridustaristu pinna optimeerimist. Et uus koolimaja planeeritakse Soldina linnaossa, siis uue koolimaja avamisel korraldatakse uues majas selle linnaosa kahe lähima kooli ehk 6. kooli ja Pähklimäe kooli tegevust, mis tähendab, et uue koolimaja valmimise hetkeks liidetakse 6. kool Pähklimäe kooliga. Arvestades, et uus kool ei asu Pähklimäe linnaosas, on võimalik kooli nimetuse vahetus sobilikuma vastu.

Vaatamata linna esialgsetele plaanidele korraldada uues koolimajas ruumi kahe kooli ehk Pähklimäe kooli ja Paju kooli tegutsemiseks, on linn pidanud läbirääkimiste käigus siiski sellest plaanist loobuma, sest Haridus- ja Teadusministeerium ei toetanud hariduslike erivajadustega õpilaste edaspidist koondamist ühte koolimajja, põhjendades oma seisukohta kaasava hariduse põhimõtete rakendamise vajadusega ning iga vanema õigusega panna oma laps elukohajärgsesse kooli. Linn ja ministeerium on saavutanud kokkuleppe, et Paju kooli hooldus- ja toimetulekuklassid liidetakse uue koolimaja valmimise hetkeks Pähklimäe kooliga, Paju kooli baasil arendatakse hariduslike erivajadustega laste kompetentsi- ehk tugikeskust. Pärast uue kooli avamist ei tegutse Paju kool enam põhikoolina ning hariduslike erivajadustega lastele korraldatakse õppetingimused elukohajärgsetes koolides.

Seoses kavandatud muudatustega on töötatud välja 2022. a kinnitatud arengukava tegevuskava muudatusettepanekud. Tegevuskava täiendatakse tegevusega 50¹: Haridustaristu pinna optimeerimine vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi tehtud investeerimisettepanekule. 6. Kooli liitmine ja Paju Kooli hooldus- ja toimetulekuklasside liitmine Pähklimäe Kooliga ning kooli tegevuse üle viimine uude koolimajja (võimaliku nimetuse muutmisega). Tegevuskava tegevus 53 sõnastatakse uues redaktsioonis: HEV-kompetentsikeskuse arendamine Paju kooli baasil.

Narva linnavalitsus kiitis arengukava muudatused heaks 7.02.2024 ning dokument on üle antud edasiseks käsitlemiseks volikogule. Samal päeval avatakse munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava muudatusettepanekute avalik arutelu.

♦ Arengukava tegevuskava muudatustega (eesti ja vene keeles) on võimalik tutvuda aadressil https://zc.ee/mSqAUCSG. Samal aadressil leiate arengukava tegevuskava uue redaktsiooni ja seletuskirja.

Arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada kuni 21.02.2024 e-posti aadressile kultuur@narva.ee pealkirjaga "Arengukava muutmine".