« Tagasi

Olete oodatud Narva linna kliima- ja energiakava 2035 tutvustusele

27. septembril kell 16.00-17.30 tutvustatakse kõigile huvilistele Tartu Ülikooli Narva kolledžis Narva linna kliima- ja energiakava 2035 tulemusi. Kava peamine eesmärk on suurendada Narva linna valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ning vähendada Narva linna kasvuhoonegaaside emissiooni.

Euroopa rohelisest kokkuleppest lähtudes on Narva linna kliima- ja energiakava 2035 eesmärgiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Kliima- ja energiakava keskendub kliimamõjude leevendamisele ning toob välja vajaduse ja tegevused kliimakohanemiseks. Kava võtab kokku erinevate valdkondade tegevused: valitsemine, energiajuhtimine, hoonete haldus, energia tarbimine, elamumajandus, soojuse tootmine ja jaotamine, taastuvenergia tootmine. Lisaks käsitletakse kavas elanike teadlikkuse tõstmist, kaasamist ning avaliku ja erasektori tegevusi.

Arengukava koostas ettevõtte Energex Energy Experts OÜ ekspertidest koosnev meeskond. Kava koostamisse andsid oma panuse välispartner BioText Norrast, Narva linna ametiasutuste esindajad, ettevõtted, asutused ja Narva linna arengus kaasa rääkida soovinud elanikud.

Logo

Projekti toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismi 2014–2021 programmist „Kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamine".

Üritus toimub eesti keeles sünkroontõlkega vene keelde.

Galina Siniorg
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist
galina.siniorg@narva.ee