« Tagasi

Linnamajandusamet vajab heakorra vanemspetsialisti

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet võtab tööle

kommunaal- ja ehitusosakonna heakorra vanemspetsialisti (HALJASTUS)
 (töökoht)

Heakorra vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
• Linna haljasalade, parkide ja muude selliste objektide (sh seal asuva inventari, jalgtee jms) hoolduse ja järelevalve korraldamine ja koordineerimine.
• Linna heakorra konkursside (Kaunis Kodu) korraldamine.
• Raielubade väljastamine.
• Teenistusülesannete täitmiseks korraldatavate riigihangete tehniliste ülesannete ning kvalifikatsiooninõuete koostamine.
• Heakorra vanemspetsialisti asendamine.
• Teenistust puudutavate projektide väljatöötamisel ja läbivaatamisel osalemine.   
• Ameti poolt sõlmitavate ning teenistust puudutavate lepingute kontrolli korraldamine.
• Teenistuse valdkonnaga seotud küsimuste lahendamine.
• Elanike vastuvõtt ja konsulteerimine teenistuse tegevust puudutavates küsimustes.
• Narva linna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine töövaldkonnas.

Olete oodatud kandideerima, kui teil on:
• lõpetatud keskeri, kõrgharidus (soovitavalt valdkonnapõhine)
• töökogemus aianduse/aiakujundaja, maastikuehituse, arboristi jne valdkonnas
• eesti keele oskus: nõutud B2-tase, soovitav C1-tase
• vene keele oskus suhtlustasemel
• soovitavalt eelnev töökogemus avalikus sektoris
• koostööoskus ja võime iseseisvalt töötada
• oskus olla kohusetundlik ja täpne
• hea suhtlemisoskus

Ametikoht pakub:
• enesetäiendamise võimalust
• kaasaegseid töötingimusi
• põhipuhkust 35 kalendripäeva

Tööle asumise aeg: koheselt või kokkuleppel muul tähtajal

CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga „KOMMUNAAL- JA EHITUSOSAKONNA VANEMSPETSIALIST (haljastus)" palume saata hiljemalt 26.08.2022  juriidilise- ja personaliteenistuse vanemspetsialistile Karin Uustallole e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisaküsimused esitada kommunaal- ja ehitusosakonna juhatajale Tatjana Lennukile e-posti aadressil: tatjana.lennuk@narva.ee.