« Tagasi

Ajakohane Ukraina sõjapõgenikele

Kui oled saanud ajutise kaitse ning liigud ajutiselt majutuselt (hotellist, laevalt või heade inimeste juurest) püsivasse elukohta (korter või maja), on sul õigus saada ühekordset hüvitist üürisuhte alustamisega seotud kulude katmiseks. Kulud hüvitatakse pärast seda, kui oled leidnud sobiva elamispinna. Hüvitist saavad taotleda kõik sõjapõgenikud, kes on saabunud Eestisse alates 24. veebruarist ning saanud ajutise kaitse.
Pane tähele! Hüvitist saab taotleda vaid sõjapõgenik.
Hüvitist makstakse sõjapõgenikule, üürileandjale või kellelegi teisele (näiteks sõjapõgenikku abistanud vabatahtlik), kes on teinud sõjapõgeniku eluruumiga seotud kulutusi (nt mööbli või kodutehnika ostmine, remonditööd). Otsuse, kellele kulud hüvitatakse, teeb kohalik omavalitsus. 
 
Hüvitise taotlemiseks peab sõjapõgenik olema saanud ajutise kaitse ning registreerinud oma elukoha kohalikus omavalitsuses. 
Ühekordselt makstava hüvitise suurus on alates 1. juunist maksimaalselt 1200 eurot, enne 31.05.2022  sõlmitud lepingute ja tehtud kulutuste eest on maksimaalne hüvitise suurus 900 eurot. Omavalitsusel on lubatud maha arvata lepingu sõlmimisega seotud halduskuludeks kuni 50 eurot. Hüvitise maksmise vajadust hindab kohalik omavalitsus.
 
Hüvitise taotlemisel tuleb esitada üürileping ning kuludokumendid, kui on tehtud eluruumiga seotud kulutusi (nt maakleritasu, ettemaks, remondiks vajalike tarvikute või sisustuse ostmine).
 
Kui sinu sissetulek on väga väike, on sul õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt ka toimetulekutoetust. Kui üürid korterit või maja ning pead seetõttu tasuma ka eluasemekulud, tuleb toimetulekutoetuse taotlusele lisada üürileping ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid (näiteks kommunaalkulude arve). 
 
Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele. Narva linnas siis Narva linna Sotsiaalabiametile: Malmi 5a, Narva teisipäev, neljapäev 09.00-12.00; 13.00-16.00. Lisainfo: tel. 57 87 40 09
 
Lisainformatsioon: