« Tagasi

Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 26. mail 2022 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata YouTube keskkonnas: https://youtu.be/e2Tb5Ag2PRk.


Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine (OE041)
2. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 "Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine (OE040)
3. Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine" muutmine (OE039)
4. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine (OE045).
5. EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine (OE044)
6. Narva linna heakorra eeskiri (ME013)
7. Narva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (ME014).
8. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine (OE046)
9. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine (ME015)
10. Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine) (ME016)
11. Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE042)
12. Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE043)
13. Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise „Linnavalitsuse ja Linnakantselei tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus FocusIT OÜ-ga lepingute sõlmimisel" läbiviimiseks (OE038).
14. Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE047)
15. Linnavolikogu ettevõtluse ja arendusprojektide komisjoni koosseisu muutmine (OE048)
 
 
Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees