« Tagasi

Narva linna arengukava 2035 eelnõu avalik väljapanek

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava 2035 eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel.
 
 
Linna arengukava on strateegilise tasandi dokument, mis loob raamistiku Narva tuleviku kujundamiseks. Selles on majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja looduskeskkonda arvesse võttes kokku lepitud eesmärkides ning nende saavutamise viisides. Arengukava sisaldab Narva linna strateegiat aastani 2035 (lühikokkuvõttega saab tutvuda siin), tegevuskava ja eelarvestrateegiat.
 
Avaliku väljapaneku vältel on kõigil õigus esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta.
 
Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 27.05.2022. a.
 
Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või muutmiseks palume saata kirjalikult aadressile:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
 
Lisainfo e-posti anastassia.yakovleva@narva.ee teel või telefonil 3599049.