« Tagasi

Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 21. aprillil 2022 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis. 

Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata YouTube keskkonnas: https://youtu.be/EOSZNQN2bt0.

Päevakord:
1. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile (OE025)
2. Narva Linnavolikogu esimehe valimine (OE026)
3. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Natalia Umarovale (OE027).
4. Narva Linnavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine (OE028)
5. Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine (OE033)
6. Narva Linnavolikogu 06.08.2009. a määruse nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord" kehtetuks tunnistamine" (ME008)
7. Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine" kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine" (OE036)Lisad. Tabel 1.
8. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord" ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord" muutmine (ME012)
9. Narva avalikel bussiliinidel sõidupiletihindade kehtestamine (ME010)
10. Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel (ME011)
11. Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)" muutmine (OE032)
12. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (OE031)PõhijoonisSeletuskiri.
13. Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE034).
14. Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE035)
15. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Mägi arupärimisele „Vana Narva maketi kohta" (25.03.2022 nr 2-21/2845) vastab linnapea K. Raik (08.04.2022 nr 1.27/2845-2).
 
Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees