« Tagasi

Narva TEN-T transiitteede rekonstrueerimisega seotud ehitustööd Rahu tänaval

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet annab teada, et 2022. aasta 4. nädalal (24.-30.01.2022) jätkuvad Rahu tänaval (lõigul Tallinna mnt – Paul Kerese tn) Narva TEN-T transiitteede rekonstrueerimisega seotud ehitustööd, sh:
• Jätkuvad sadeveekanalisatsiooni ehitustööd Rahu tänaval;
• Jätkub side ja tänavavalgustuse kaablikanalisatsiooni rajamine Rahu tänaval.

Ehitustööde teostamisega seoses liikluskorraldus ajutiselt muutub. Palume jälgida ajutist liikluskorraldust ja vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Liiklusskeemid on kätte saadavad siin.

Narva TEN-T transiitteede ehitustöid teostab AS YIT Eesti. Inseneri ja omanikujärelevalve teenuseid osutab ettevõte AS Infragate Eesti.

Projekti 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport" Ühtekuuluvusfondi meetmest „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine" ja Narva linna eelarvest.

Investeeringuprojekti eesmärgiks on Narva transiitkoridori läbilaskvuse parandamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks.

Projekteerimis-ehitustööde kogumaksumuseks on 11 316 000 eurot km-ta (13 579 200 eurot km-ga).

Projekti eelarve moodustab kokku 13 864 046,65 eurot, millest toetus moodustab 8 976 398,87 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 4 887 665,78 eurot.

Rohkem infot TEN-T projekti kohta.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee, 3599047.