« Tagasi

Konkurss Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja ametikohale

Narva Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Kultuuriosakonna juhataja ametikoha täitmiseks.

Põhiülesanded:
– Juhib osakonna tegevust ja arendab haridus- ja kultuurivaldkonna tegevust.
– Esindab osakonda kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud osakonna ülesannete täitmiseks (ka riigiasutustes, KOV asutustes ja juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes oma pädevuse piires).
– Vastavalt osakonna koosseisule nimetab ametisse ja vabastab ametist osakonna ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid osakonna teenistujatega.
– Määrab osakonna avalike teenistujate ja töötajate ametikohustused.
– Esitab linnavalitsusele ettepanekuid osakonna struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta.
– Esitab osakonna poolt välja töötatud õigusaktide eelnõud linnavalitsuse istungitele.
– Käsutab eraldatud rahalisi vahendeid vastavalt osakonna kinnitatud eelarvele.
– Korraldab osakonna koostööd ühiskondlike organisatsioonidega ja rahvuskultuuride ühingutega.
– Korraldab projektide ja programmide täitmist Narva Linnavalitsuse poolt kultuuri, spordi-ja haridusvaldkonnas sõlmitud rahvusvaheliste lepingute raames.

Sobival kandidaadil on:
– magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
– vähemalt 2-aastane meeskonna juhtimiskogemus;
– teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
– eesti keele valdamine seaduses sätestatud ulatuses ja vene ning inglise keele oskus;
– arvutioskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogramide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
– toetavat ja sõbralikku meeskonda;
– enesetäiendus-koolitusvõimalusi;
– 35 kalendripäeva põhipuhkust;
– töökohta Narva kesklinnas;
– kaasaegset töökeskkonda.

Töökoha andmed:
Töökoha asukoht: Ida-Virumaa, Narva linn, Peetri plats 1;
Vabade töökohtade arv: 1;
Tööaeg: täistööaeg;
Töösuhte kestus: tähtajatu;
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri, allkirjastatud kinnitus, et kandidaat vastab seaduses sätestatud nõuetele, haridust tõendavate dokumentide koopia, isikut tõendava dokumendi koopia, muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume saata märgusõnaga "KO juhataja" hiljemalt 26.01.2022 e-posti aadressil konkurss@narva.ee
või paberkandjal posti teel aadressil Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, Narva linn 20308
või tuua isiklikult aadressil Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, kab. 213.