« Tagasi

Teade

Lisaõppekogunemise Okas ajal rajatakse idapiirile kuni 40 kilomeetri ulatuses ajutist tõket. Lõiketraadist tõke paigaldatakse kokku kuni kümnesse kohta, kus meie hinnangul on ebaseadusliku piiriületuse risk suurem.

Ohupilt Eesti piiridel pole muutunud ja vahetut ohtu rändesurve suurenemiseks hetkel ei ole, kuid Euroopa Liidu välispiiril toimuv nõuab piiritaristu tugevdamist ja valmisoleku tõstmist ka Eestis.

Seetõttu tegime valitsusele ettepaneku kiirendada piiri väljaehitamist ja valitsuse otsusega saame piiri tugevdatakse ajutise tõkkega. Lisaõppekogunemise Okas toimub 17-25. novembrini, mil rajatakse ajutine tõke kuni kümnesse piirilõiku. Tõkke ehitusse panustavad peamiselt reservväelased ning kaitseväe logistikaüksused. "Ajutise tõkke rajame praegu sinna, kus ebaseadusliku piiriületuse toimumise tõenäosus on kõrgem, näiteks on organiseeritud kuritegevus varasemalt kasutanud piirkonda ebaseadusliku rände korraldamiseks või soodustab looduslik olustik ebaseaduslikku piiriületust," selgitas Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Urmas Elmi.

Narva piirilõigus toimuvad tegevused 20. novembrist kuni 25. novembrini ning sel ajal võib linnas märgata rohkem kaitseväe vormiriietes isikuid ja sõidukeid. Oleme inimestele ette tänulikud mõistva suhtumise eest.
Kuna ehitus toimub piirialas, kus on liikumiseks ja toimetamiseks kindlad reeglid, viibivad ehituse juures alati ka piirivalvurid, kuid ehitust viivad läbi reservväelased.

Narva politseijaoskond

Foto: Joel Kirber