« Tagasi

Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 26. augustil 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" omafinantseeringu kinnitamine (OE070).
2. Narva linnapea valimine (OE076).
3. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 "Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE075).
4. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" muutmine (ME020).


Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees