« Tagasi

Arenduse ja Ökonoomika Ameti konkurss ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja kohale

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja avaliku konkursi ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja ametikoha täitmiseks.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti otsib oma meeskonda töökat, teotahtelist ja inspireerivat ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhatajat.

Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja peamisteks tööülesanneteks on:
- teenistuse töö korraldamine ja koordineerimine; teenistuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise kontrollimine;
- Narva linna arengukava väljatöötamisel osalemine (ettevõtluse arendamise osas) ja kontroll täitmise üle;
- Narva linna investeerimisvõimaluste kaardistamine, ettevõtluskeskkonna uurimine ja analüüsimine;
- ettevõtlusalaste linna konkursside ja ürituste korraldamine ja läbiviimine;
- Narva linna investeerimiskeskkonna sihipärane turundus Eestis ja välisriikides;
- Narva linna investeerimispassi (www.investinnarva.ee) haldamine ja arendamine;
- Narva linna kodulehel asuva ettevõtlust investeerimist puudutava informatsiooni sisu uuendamine ja   arendamine;
- Narva ettevõtluse arendamise huvidest ja vajadustest lähtuvalt projektide ette valmistamine ja ellu viimine;
- koostöö arendamine ettevõtluse ja tarbijakaitse valdkonnas Narva linna ja riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, ettevõtjate ja mittetulundusorganisatsioonide vahel;
- alkoholiseaduse, tubakaseaduse, väärismetalltoodete seaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandustegevuse seaduse, turismiseaduse alusel järelevalve teostamine ning vastutuse kohaldamine;
- kohtuväliste väärteomenetluste läbiviimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Kandideerijalt eeldame:
- kõrgharidust;
- eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;
- head vene ja inglise keele oskust;
- oma tööks vajaliku arvuti kasutamise oskust.

Kandideerimist toetavad:
- töökogemus ettevõtluse arendamise valdkonnas;
- meeskonna juhtimise kogemus;
- väga hea eneseväljendusoskus;
- usaldusväärsus ja arusaam avaliku teenistuse eetikast, koostööoskus;
- algatus- ja analüüsivõime;
- väga hea pingetaluvus ja orienteeritus tulemustele.

Omalt poolt pakume:
- toetavat ja sõbralikku meeskonda;
- enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
- kaasaegseid töötingimusi;
- konkurentsivõimelist palka.

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:
- sooviavaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab ametikohale astumiseks seaduses sätestatud nõuetele;
- CV või elulookirjeldus koos soovitustega;
- motivatsioonikiri;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- isikut tõendava dokumendi koopia.

Täis töökoormus. Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja ametijuhend ja ameti põhimäärus.

Dokumendid esitada hiljemalt 29. septembriks 2023. aastal digitaalallkirjastatult e-posti aadressil areng@narva.ee.

Lisateave: e-posti areng@narva.ee teel või tel 3599041.