« Tagasi

Narva linnas jätkuvad TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd

Narva linn viib ellu Investeeringuprojekti 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", mille raames kavandatakse Rahu, P. Kerese tänavate ning P. Kerese väljaku rekonstrueerimine.

Narva transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 28.01.2021 hankelepingu ettevõttega AS YIT Eesti (Töövõtja).

Lähinädalatel alustatakse tee ehitamisega Rahu (Tallinna mnt-st kuni Rahu tänava viaduktini) ja P. Kerese tänavatel. Ehituse tõttu muutub Rahu tänav (suunaga Tallinna maanteest Elektrijaamade poole) ligi kolmeks kuuks ühesuunaliseks. Avatuks jääb läänepoolne tee osa. Tagatud on ligipääs Rahu tn  garaažiühistutesse, Lääne tänavale, autokeskusesse ning Ehituse ABC juurest Peaalajaama tänavale. Alates maist hakkab nii sisse- kui ka väljasõit piiriootealale toimuma Peaalajaama poolsest küljest. Elektrijaama teelt linna poole sõit hakkab toimuma läbi P. Kerese ja A.-A. Tiimani tänava.

P. Kerese tänava lõik (ka kõnnitee) alates A.-A. Tiimani tänavast kuni aadressil Võidu prospekt 19 asuva Fixus autokaupadeni suletakse täies ulatuses, sh kõnnitee. Kauplusele ja Oru tänavale tagatakse ligipääs P.Kerese tänava ristmiku poolt. P. Kerese tänavale puudub ligipääs ka Partisani tänavalt ja Võidu prospektilt. Ühistranspordiliinid 4, 7 ja 12 suunatakse Mõisa tänavale, kus võetakse kasutusele Mõisa tänav 8 Maxima juures olevad bussipeatused. Jalakäijatele tagatakse ülekäik raudtee suunas kolmes kohas.

P. Kerese ringristmikul jääb esialgu toimima ainult üks välimine rada. Uus turbo-ringtee mahub suuremas osas olemasoleva ringtee haljasalale. Hiljem ehitatakse ümber ka ringtee juurdepääsud P. Kerese, A. Puškini, Peetri platsi ja Tuleviku tänavate suundadelt.

Rahu ja P. Kerese tänavate freesimistöödega on graafikujärgselt plaanis alustada 18. nädalal.

2022. aasta 17.-18. nädalatel teostatakse ka järgmisi ehitustöid P. Kerese ja Rahu tänavatel:
• Side- ja tänavavalgustuse kaablikanalisatsiooni ehitustööd Rahu tänaval garaažiühistu sissesõitudel;    
• Side ja tänavavalgustuse kaablikanalisatsiooni rajamine Kerese tänaval;
• Ettevalmistustööd Rahu tänaval vana elektriliini demonteerimiseks;
• Asfaldi freesimine Rahu ja Kerese tänavatel.

Ehitustööde tõttu tuleb Narvas liiklejatel arvestada ulatuslike muudatustega liikluskorralduses (vt muudatuste skeemi: https://zc.ee/gJd7bWuj). Kirjeldatud lõikudel on piiratud ka jalakäijate liiklus. Piirangud kehtivad 2022. a juuli lõpuni. Palume elanike ja liiklejate poolt mõistliku suhtumist ning kannatust!

Projekteerimis-ehitustööde kogumaksumuseks on 11 316 000 eurot km-ta (13 579 200 eurot km-ga).

Inseneri ja omanikujärelevalve teenuseid osutab ettevõte AS Infragate Eesti.

Investeeringuprojekti eesmärgiks on Narva transiitkoridori läbilaskvuse parandamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks.

Projekti eelarve moodustab kokku 13 864 046,65 eurot, millest toetus moodustab 8 976 398,87 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 4 887 665,78 eurot.

Projekti 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport" Ühtekuuluvusfondi meetmest „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine" ja Narva linna eelarvest.

Rohkem infot TEN-T projekti kohta.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee, tel 3599047.