« Tagasi

Kulgu sadama territooriumi heakorrastustööd on lõpetatud

1. veebruaril 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet allkirjastas töövõtulepingu Narva firmadega Vant AS ja Eesti ESM OÜ Kulgu sadama ala heakorrastamiseks. Tööde tähtajaks oli 10 kuud. Tööde maksumuseks oli 322 560 eurot (koos käibemaksuga).

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti foto

Ehitustööde käigus teostati Kulgu sadama piirkonnas umbes 6000 ruutmeetrise territooriumi heakorrastamine: rajati sõidu- ja kõnniteed, ehitati parkla koos drenaazisüsteemiga, paigaldati tänavavalgustus (LED) ja videovalvesüsteem. Projekti tulemusel loodi Kulgu sadama territooriumil kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks vajalik infrastruktuuri ja eeldused vabaaja klastri teenuste arenguks.

"Meil on väga hea meel, et territoorium näeb nüüd korralikult välja, siin on palju mugavam olla ja liikuda," ütleb Noorte Meremeeste Klubi direktor Vadim Trenin. "Samuti tahame tänada ehitajaid, kes suhtusid meisse arusaamisega ja korraldasid oma töö sellisel moel, et meie koos partneritega saaksime suve ajal mõned traditsioonilised üritused läbi viia."

Ehitustööd teostasid Narva firmad Vant AS ja Eesti ESM OÜ projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" raames. Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020.  Projekti  eesmärgiks on Narva  ja Slantsõ jõeäärsete  territooriumide arendamine  äri- ja  külastuskeskkonna  parandamiseks ning piiriäärsete alade muutmine ettevõtluse ja elu jaoks atraktiivseteks kohtadeks.

Projekti üheks prioriteediks on ettevõtluse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks tingimuste loomine.  Uuendatud alal tegevuste toetamiseks ja planeerimiseks projekti raames luuakse turismi ja vabaaja valdkonnas tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete klastri. SA Narva Sadam juhatuse liige Sergei Lvov on kindel, et sellised esimesed sammud - haljastus ja klastri loomine - annavad hoogu Kulgu sadama arengule. Klastri tegevuse hakkab koordineerima SA Narva Sadam. „Vaatamata väikesele pindalale on Kulgu sadam ainulaadne koht, mis sobib suurepäraselt nii veega seotud tegevuste kui ka mitmesuguste, sh ebatavaliste ürituste ja kontsertide jaoks. Kutsume Narva ja teistest Eesti piirkondadest ettevõtjaid klastri töös osalema. Oleme avatud igasuguseks koostööks! " - ütleb Sergei.

Projektimeeskond kutsub 8. oktoobril kell 11.00 Kulgu sadama uuendatud territooriumi avamisele. Soojad sõnad ja kuumad joogid ootavad teid!

Projekti viivad ellu koostööpartnerid Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet ja Slantsõ rajooni munitsipaalühenduse administratsioon. Slantsõ linnas vabaaja klastri arendamise eesmargiga toimub Pljussa jõeäärse ala parendamine.

Projekti abikõlblike kulude summa moodustab kokku 500 773 eurot, sh partnerite omafinantseering oli 50 077,30 eurot ning Eesti-Vene Programmi poolne toetus oli 450 695,70 eurot. Narva eelarve moodustab kokku 415 073 eurot, millest Programmi poolne toetus oli 221 633 eurot, omafinantseerimine oli 24 626 eurot ja Narva linna eelarvest saadud täiendav toetus oli 168 814 eurot.

toetajate logod

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee