« Tagasi

Jalg-ja jalgrattateede avamine Narva ja Narva-Jõesuu vahel toimub Euroopa Liikuvusnädala raames

Narva ja Narva-Jõesuu linnad kutsuvad 17. septembril 2021 Euroopa liikuvusnädala raames Narva ja Narva-Jõesuu vahelise jala- ja jalgrattatee avamisele.

logo

Igaüks saab osaleda jalgrattamatkal (rahvamatkal), mis toimub 17. septembril. Osaleda on võimalik ka rulluiskudel, rulluiskudel, tõukeratastel ja muudel liiklusvahenditel, mis sobivad jala- ja jalgrattateel sõitmiseks. Üritusel osalemiseks on võimalik ratas broneerida Joaoru rannahoones (info telefonil: 3599000).

Matk algab kell 15.00 Narvast Peetri platsilt. Narva-Jõesuu omavalitsuse esindajad kostitavad osalejaid kuuma tee ja hea tujuga kell 16.00 Narva-Jõesuu linna piiril.

Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" raames  oli ehitatud kokku 6,9 km uusi jalg- ja jalgrattateede lõike Narva-Jõesuu territooriumil (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline (4,7 km) ning Tallinna mnt Tõrvajõe-Peeterristi (2,2 km) jalg- ja jalgrattateelõik). Jalg- ja jalgrattateed on varustatud puhkealade ja remondijaamadega: nii Narva-Tallinn lõigule kui ka Narva - Narva-Jõesuu kergliiklustee lõigule on paigaldatud kummalegi kaks jalgrattahooldusjaama.

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi projekteerimis- ja ehitustöid teostas AS YIT Eesti. Omanikujärelevalvet teostas Lindvill OÜ, ehitust juhtis OÜ Ehitusagentuur. Põhiprojekti autoriks oli OÜ Reaalprojekt. Eeltoodud tööde tellija oli Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Projekti kogumaksumus on 2 993 318,00 eurot, millest Narva linna omafinantseering on 448 997,70 eurot ja programmi toetus on 2 544 320,30 eurot. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (siseministri 03.03.2015 vastuvõetud määrus nr 7 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng".

Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalg- ja jalgrattatee on hea näide naaberlinnade koostööst. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet tänab panuse ja koostöö eest kõiki inimesi, kes on seotud jalg- ja jalgrattatee rajamisega.

Euroopa Liikuvusnädal (EUROPEAN MOBILITY WEEK) on Euroopa Komisjoni juhtiv teadlikkuse tõstmise kampaania jätkusuutliku linnaliikluse kohta. See soodustab käitumismuutusi aktiivse liikuvuse, ühistranspordi ja muude puhaste, intelligentsete transpordilahenduste kasuks.

Põhisündmus toimub igal aastal 16.–22. septembril, mis kulmineerub populaarse autovaba päevaga. Kohalikke omavalitsusi julgustatakse põhinädalat kasutama uuenduslike planeerimismeetmete proovimiseks, uue infrastruktuuri ja tehnoloogiate reklaamimiseks, õhukvaliteedi mõõtmiseks ja avalikkuse tagasiside saamiseks.

Kuna igal aastal liitub liikumisnädalaga üha rohkem linnu ja sellel on tohutu meediakajastus, on see kampaania laialdaselt tunnustatud kui säästva linnalise liikuvuse liikumapanev jõud Euroopas ja ka mujal. Detailne info: https://mobilityweek.eu/the-campaign/.

Projekti lisainfo:
Natalia Orava
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist
tel 3599085, natalia.orava@narva.ee