« Tagasi

Konkurss lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale*

* 2 ametikohta, sh 1 asenduskoht (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
• laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
• juhtumimenetluse korraldamine;
• lastele ja peredele teenuste ja toetuste korraldamine;
• lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
• lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
• koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasemel;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 - 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• kogemus lastega töötamisel;
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses;
• teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• kohtus esindamise kogemus;
• dokumendihalduse tundmine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimelist palka;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.
Ametikohale asumine: nii kiirelt kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Malmi tänav 5a, 20309 Narva linn.

CV ja väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 04.03.2022 e-posti aadressilele sotsiaalabiamet@narva.ee.