« Tagasi

Sotsiaalabiameti konkurss lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

lastekaitse osakonna spetsialisti ametikohale
(ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
♦ erivajadustega laste õiguste ja heaolu tagamise korraldamine;
♦ lastele ja peredele teenuste ja toetuste korraldamine;
♦ juhtumimenetluse korraldamine;
♦ lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
♦ koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasemel;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1-2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
• varasem kogemus lastega töötamisel;
• töökogemus lasteasutuses;
• teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• dokumendihalduse tundmine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg
Ametikohale asumine: nii kiirelt kui võimalik
Ametikoha asukoht: Malmi tn 5a, 20309 Narva linn

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 13.05.2022 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee.