« Tagasi

Projekti TExTour raames algas Narvas kultuuriturismi strateegia väljatöötamine

Narvas on alanud kultuuriturismi strateegia väljatöötamine Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 rahastatud rahvusvahelise projekti TExTOUR raames.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ning Kreenholmi territooriumi operaator Narva Gate OÜ osalevad Eesti partneritena rahvusvahelises projektis, mille eesmärk on arendada kultuuriturismi vähetuntud piirkondades Euroopas ja mujal.

Projekti eesmärk on kultuuriturismi arendamise kaudu parandada 8 rikkaliku kultuuri- ja ajaloopärandiga pilootregiooni majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Üks 8 pilootregioonist on Narva linn ja täpsemalt Kreenholmi territoorium, mis on huvitav mitte ainult rikkaliku tööstuspärandi objektina, vaid ka suure arengupotentsiaaliga piirialana.

Strateegia koostamist nõustab BDA Consulting OÜ. Strateegia ja tegevuskava koostamise protsess toimub tihedas koostöös kohaliku kogukonnaga, noorteorganisatsioonidega ja turismi- ja kultuurivaldkonnas tegutsevate asutuste ja ettevõtetega.

23. veebruaril toimus esimene kohtumine osapooltega, kus määratleti Narva kultuuriturismi strateegia visiooni 2027 märksõnad, väärtused, millest lähtuvalt Narvas kultuuriturismi arendada ning kaardistati kultuuriturismi arendamise ressursid ning arengupotentsiaal. Esimese kohtumise tulemused näitasid, et kultuuriturismi arendamisel on suur roll kultuuri- ja ajaloolisel pärandil, kuid väga tähtsad on ka sellised suunad nagu üritusturism, kohalik identiteet ja kultuur, objektid, millel on potentsiaali, kuid mis pole siiani kultuuriturismi arendamisel kasutuses. Näidetena võib tuua mitmeid töökoosolekul osalejate pakutud huvitavaid ideid:   ligipääsetavad vaateplatvormid Kreenholmi territooriumil, nostalgilise turu ja ostuallee avamine (näiteks Joala tänaval), tekstiiliteemaline muuseum Kreenholmi territooriumil, esimeste depoo avamine, marsruut linna pommivarjenditel, nõukogude perioodi pargi loomine, tuhamäe kuurort, arheoloogiliste leidude park, Kreenholmi piirkonna ja Narva kesklinna ala ühendamine ning jõepromenaadi pikendamine.

Foto: NarvaAÖA

Järgmine töökoosolek on kavandatud 25. märtsile. Teise kohtumise põhieesmärk on arutleda teiste Euroopa piirkondade "parimate praktikate" näidete üle ja valida need lahendused, mida saab meie tingimustes rakendada. Samuti tuleks teise kohtumise tulemusena prioriseerida varem välja pakutud peamised ideed ning hinnata, mil määral on võimalik neid ideid projekti raames ellu viia.

Töökoosolekust saavad osa võtta kõik, kes on huvitatud kultuuriturismi arendamisest Narvas. Eriti teretulnud on aktiivsete noorte osavõtt. Koosolekule on vajalik eelregistreerimine e-posti teel: olga.smirnova@narva.ee. Samuti võib saata samale e-posti aadressile oma ettepanekuid ja mõtteid kultuuriturismi arendamise  teemal Narvas.

Projekt TExTOUR kestab kolm ja pool aastat kuni 30.06.2024. Kõik projekti raames välja töötatud dokumendid on avatud platvormil kasutamiseks ja kättesaadavad riiklikul ja kohalikul tasandil. Projekti peamiseks partneriks on Hispaania organisatsioon Fundación Santa María la Real. Projekt TExTOUR sai toetust EL Horisont 2020 programmist Projekti kogueelarve kogu perioodi ja kõigi 17 partneri kohta on 3 950 468,75 €.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kontaktisik on Olga Smirnova.
Tel. 3599275, olga.smirnova@narva.ee.