« Tagasi

Projekt "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"

Haridusministeeriumi ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tellimusel kuulutas Riigi Kinnisvara AS 24.06.2021 välja riigihanke Narva riigigümnaasiumi õppehoone ja Narva kesklinna põhikooli õppehoone ehitamiseks.

Narva Kesklinna põhikooli ehitustöid teostatakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projekti nr 2014-2020.1.04.18-0127 "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" meetme "Koolivõrgu korrastamine" raames ning Narva linna eelarvest.

Projekti planeeritav kogumaksumus on kuni 11 538 646.20 eurot, millest maksimaalselt 5 000 000 eurot on struktuuritoetus ja kuni 6 538 646.20 eurot on Narva linna omafinantseering.

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

Projekti tulemusena valmib tänapäevastele nõuetele vastava õppekeskkonnaga Narva Kesklinna Põhikooli hoone vajaliku õppekohtade arvuga (kokku 864 õppekohta) ning optimeeritud õppepinnaga.

Põhikooli ehitustööd toimuvad parallelselt põhikooli kõrval tekkiva riigigümnaasiumi õppehoone ehitustöödega.

Ehitustööde lõpp on eeldatavalt juunis 2023.

Fotod

Lisainfo:
Jackline Holter, Projektide teenistuse peaspetsialist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel. 5040517
jackline.holter@narva.ee