« Tagasi

Narvas hakatakse koostöös teadlastega looma kvaliteetsemat elukeskkonda

Narva linnale avanes unikaalne võimalus osaleda Tallinna Tehnikaülikooli Targa Linna Tippkeskuse pilootprojektis "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks", mille eesmärk on linna, kohalike elanike ja teadlaste koostöös hakata looma kvaliteetsemat elukeskkonda.

Projekti ülesandeks on luua uuenduslikul meetodil baseeruv tööriist - heaolu skoor, mis ühendades füsioloogilisi, psühholoogilisi ja ruumilisi näitajaid aitab hinnata erinevaid elukeskkondi.

Noorte Narva tulevikuvisioon 2035, SPIN Unit
Noorte Narva tulevikuvisioon 2035, SPIN Unit

Narva linnast on valitud uurimiseks eri linnaosad, kus linnaelanike heaolu mõõdetakse reaalses linnaruumis ja reaalsete inimestega. See tähendab, et projekti eesmärkide saavutamiseks kaasatakse mõõtmiste läbiviimiseks kohalikke elanikke. Osalema on oodatud vabatahtlikud linnaelanikud, kellel on huvi  kaasa lüüa oma koduümbruse linnaruumi paremaks muutmiseks.

Projekti tulemuseks on heaolu skoori ja sellega seotud parameetrite visualiseerimine kaardikihtidena, pakkudes sealhulgas juhised andmete tõlgendamiseks ja kasutamiseks linnaplaneerimise töövoos. Nende analüüsimisel saab linn teha üldplaneeringu koostamisel ruumilisi otsuseid linna planeerimisel suhteliselt suures ja esinduslikus mahus.

Projekti teaduslik osa on Targa Linna Tippkeskuse vastutusalas, kes arendab välja heaolu mõõtmise metoodika, viib läbi uuringud Narvas ning koostab selle baasil kaardikihi heaolu andmetega. Narva linna poolt on partneriks Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, kes panustab projekti kogu vajaliku andmekorje ja planeerimises rakendamisega ning korraldab suhtluse elanikkonnaga nii konkreetsete isikute kui avalikuse tasandil.

Projekti tulemusena loodav heaolu skoor pakub praktilist väärtust ka teistele Eesti ja Euroopa linnadele ning mõned neist kaasatakse ka juba heaolu skoori mõõtmise teenuse väljatöötamisse.

Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Narva linnaga perioodil jaanuarist 2022 – juunini 2023.

Projekt on üks kuuest elluviidavast piloodist, mis valiti välja 2020. aasta targa linna avatud ideekonkursile laekunud 71 ideest.
Linna heaolu skoori pilootprojekt sai valituks konkursi teises voorus 2021. aasta detsembris. Pilootprogrammi parimad valitud ideed viib ellu FinEst Targa Linna Tippkeskus koos linnadega, kus lahendusi piloteeritakse. Programmi rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Targa linna piloodiprogrammi ja pilootprojektide arengutega saab ennast kursis hoida siin.

Projekti kontaktisik Narvas on Jackline Holter, 5040517, jackline.holter@narva.ee.