« Tagasi

Narva Raekoja hoone ja Raekoja platsi ehitustööd on lõpetatud

29. märtsil andis Narva linnavalitsus välja Narva Raekoja hoone ja Raekoja platsi kasutusloa. Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise lõppakt oli allkirjastatud 31. märtsil 2023. aastal.

"Euroopa kõige idapoolsema raekoja renoveerimise lõppemine on meile kõigile tore uudis. Narva tänab ehitajaid AS Ehitustrustist. Killuke Narva vanalinna on tagasi ja osa linnavõimust, volikogu on taas oma ajaloolises kodus. Raekoda ja suvel seal avatav huvitav vanalinna  ekspositsioon annab veel ühe põhjuse Narva külla tulla," - ütles linnapea Katri Raik.

Raekoja hoone, mis on täna vastavalt muinsuskaitseseadusele kultuurimälestis, ning on seega arhitektuuriliselt väärtuslik objekt. Raekoda on ehitatud aastatel 1665-1671, oli restaureeritud 1964. aastal, mil hoone võeti kasutusele nn pioneeride paleena. Nüüd sai Raekoja hoone linna esindushooneks ja turismi objektiks. Sisekujunduslikult on hoone jagatud kaheks osaks – põhjapoolseks (ajalooliseks osaks) ning lõunapoolseks (kaasaegseks osaks). Hoone põhjapoolses osas on maksimaalselt taastatud ajalooline hoone planeering, ruumide sisekujundus on projekteeritud esinduslikuna, ajaloolise miljööga. Lõunapoolses osas on säilitatud 1960-ndate aastate restaureerimistööde käigus tekkinud koridorisüsteem.

Esimene korrus on peamiselt ette nähtud avalikuks kasutamiseks, ehk mõeldud linnaelanikele ja turistidele. Juba juulis saab valmis kahes saalis eksponeeritav virtuaalne näitus „Vana-Narva uus elu". Liitreaalsusega saalis pakutakse külalistele võimalus tutvuda sõjaeelse Narvaga. Üheks peamiseks ekspositsiooni füüsiliseks objektiks on 3D prinditud Vana-Narva linna mudelid seinte peal, mis valmistatakse Vana-Narva pabermaketi ja Narva muuseumi maketi alusel. Kasutades tahvelarvuteid saavad külalised infot nii sõjaeelsest linna elust tervikuna kui ka üksikute Narva hoonete, objektide ja elanike kohta. Virtuaalreaalsusega saalis pakutakse Rootsi-aegses Narvas viibimise elamust. VR-prillidega külastajad leiavad end XVII sajandil rajatud raekojas ja Raekoja platsil ning kõnnivad mööda vanalinna tänavaid.

Teine korrus on pidulike ürituste läbiviimiseks mõeldud esinduskorrus, kus asub suur saal avalike esindusürituste jaoks, sh abielude pidulikuks registreerimiseks ning konverentside, kontsertide, etenduste ja seminaride korraldamise jaoks. Teisel korrusel asub ka linnapea esinduskabinet, mida planeeritakse kasutada linnapea ametlikeks pidulikeks vastuvõttudeks, ürituste ja pressikonverentside läbiviimiseks. Kolmas korrus on ette nähtud Narva linna volikogu jaoks. Korruse keskmises osas on volikogu saal, mis võimaldab mugavalt mahutada kuni 60 inimest.

Hoone kelder ehk sooklikorrus, on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning on täies mahus restoranikompleksi päralt. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet viib lähiajal läbi enampakkumise restoraniruumidele üürniku leidmiseks.

Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise ehitusprojekt oli koostatud Zoroaster OÜ poolt (arhitekt Vladimir Orlov). Raekoja platsi projekteerimistööd olid kooskõlastatud arhitektuurkonkursi „Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" ideekavandi võitja KOKO Arhitektid OÜ-ga. Ehitustööd teostas ehitusfirna AS Ehitustrust. Tööde üldmaksumus oli 6 286 464 eutot koos KM-ga. Omanikujärelevalve teenust osutas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, ehitusjuhtimisega tegeles OÜ Ehitusagentuur. Narva linn tänab Riigi Tugikeskuse konsultanti Terje Kuusi ja auditorit Sandra Toimi koostöö ja  toe eest ja  kõiki, kes panustasid projekti ja tegid märkimisväärset tööd tulemuste saavutamiseks.

Projekt on suunatud Narva Vanalinna, kui Narva linnapiirkonna olulisema alakasutatud ala, taaselavdamisele. Projekti tegevuste elluviimist alustati 2016. a. projekteerimistöödega, kuid ettevalmistus- ja eeltöödega Narva linn tegeles juba alates 2005. aastast. Hoone plaanitakse avada külastajatele suve alguseks.   Hoonesse mööbli paigaldamisega jätkatakse aprillis-mais. → Rohkem infot projektist.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Narva raekoda

Aleksandra Grünvald
kommunikatsioonijuht
Narva Linnakantselei
aleksandra.grunvald@narva.ee