« Tagasi

Narva piirkonna jalgrattateede interaktiivne kaart

Projekti "Narva linna piirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine II etapp" raames on loodud Narva piirkonna jalgrattateede interaktiivne kaart.

Interaktiivne kaart on välja töötatud meie piirkonna jalgratturite, elanike ja külaliste abistamiseks.

Kaardil on märgitud nii Narva linna jalgrattateed, kui ka Narva ja Narva-Jõesuu vahelised jalgrattateed ning Narva-Jõesuu kuurortlinna rattateed.
Kaardil on näha peamised vaatamisväärsused/turismiobjektid, rattateenindusjaamad, rattalaenutused ja rattaparklad.
Kaardi abil saab jalgrattur määrata oma asukoha.

Kaardi töötas välja ALPHAGIS OÜ (www.alphagis.ee).

Kaart on leitav:
https://arcg.is/Narva_piirkonna_jalgrattateed.

2021. aasta detsembris paigaldati Narva ja Narva-Jõesuu territooriumile QR-koodidega viidad, mille abil saab mobiiltelefoni/ nutiseadme või muu elektroonikaseadme  (nt tahvelarvuti) olemasolul alla laadida ja/või kasutada Narva piirkonna võrgustiku jalgrattateede kaarti.

Foto: Narva linna arenduse ja ökonoomika amet

Jalgrattateede võrgustiku arenedes täieneb kaart pidevalt.

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine toimus kahes etapis:
♦ I etapp 2017-2018 ja II etapp 2019-2021. Kahe etapi tulemusena on rajatud Narva linnasiseste kergliiklusteede võrgustik, mis omakorda moodustab suurema osa Narva linnapiirkonna jalgratta- ja jalgteede võrgustikust. I etapis rajati kokku 36,5 km jalgratta- ja jalgteid Narva linna territooriumil, nendest 15,1 km uusi jalgrattateede ühendusi ning 21,4 km kergliiklusteid olemasolevate kõnniteede baasil. Rohkem infot projekti esimese etapi kohta: KLT1.
♦ II etapis ehitati 6,9 km uusi jalgrattateid Narva-Jõesuu territooriumil, millest Peeterristi-Tõrvajõe lõik moodustab umbes 2,2 km ja Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa lõik umbes 4,7 km. Nendes suundades on kasutajate arv oluliselt suurem kui Eesti keskmisel rattateel ja nende tarbeks on loodud Narva piirkonna jalgrattateede interaktiivne kaart.

Narva ja Narva-Jõesuu linna vahelise jalg- ja jalgrattateede ametlik avamine toimus 17. septembril 2021 Euroopa liikuvusnädala raames.

8. detsembril 2021 tunnustas Transpordiamet üleriiklikes kategooriates Narva linnavalitsust kohaliku omavalitsusena Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahelise kergliiklustee välja ehitamise ja ka Tallinn-Narva Olgina-Peeterristi lõigul tehtud investeeringute eest liiklusohutusse. Tegemist on olulise panusega regiooni liiklusohutuse parandamisel.

Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu ja Narva linna eelarvest. Projekt lõppes 31.12.2021.

Lisainfo:
Natalia Orava
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist
tel 3599085
natalia.orava@narva.ee