« Tagasi

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et 02.09.2021 väljastas Narva-Jõesuu Linnavalitsus kasutusload jalg- ja jalgrattatee sildade kohta aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Narva metskond 69 ja Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa tee /Narva-Jõesuu linn, Jaan Poska tänav L9.

Narva AOA foto

36.nädalal lülitatakse sisse valgustus kogu Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede ulatuses, mis peab tagama kergliiklusteedel turvalisema liikumise.

Narva AOA foto

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi ehitustööd olid lõpetatud 10.07.2021. a. Projekti II etapis oli ehitatud kokku 6,9 km uusi jalg- ja jalgrattateede lõike Narva-Jõesuu territooriumil (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline (4,7 km) ning Tallinna mnt Tõrvajõe-Peeterristi (2,2 km) jalg- ja jalgrattateelõik). Jalg- ja jalgrattateed on varustatud puhkealade ja remondijaamadega: nii Narva-Tallinn lõigule kui ka Narva - Narva-Jõesuu kergliiklustee lõigule on paigaldatud kummalegi kaks jalgrattahooldusjaama.

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi projekteerimis- ja ehitustöid teostas AS YIT Eesti. Omanikujärelevalvet teostas Lindvill OÜ, ehitust juhtis OÜ Ehitusagentuur. Põhiprojekti autoriks oli  OÜ Reaalprojekt. Eeltoodud tööde tellija oli Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Projekti põhitaotlus „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" (nr 2014-2020.9.02.18-0022) rahuldati Riigi Tugiteenuste Keskuse 19.03.2020 otsusega. Projekti kogumaksumus on 2 993 318,00 eurot, millest omafinantseering on minimaalselt 448 997,70 eurot ja toetus on maksimaalselt 2 544 320,30 eurot.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (siseministri 03.03.2015 vastuvõetud määrus nr 7 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" on kättesaadav Riigi Teataja kodulehel).

Projekti lisainfo:
Natalia Orava
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist
tel 3599085, natalia.orava@narva.ee