« Tagasi

Narva linna TEN-T transiitteede 2022. aasta augustikuu ehitustööde plaan

Narva linn viib ellu investeeringuprojekti 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", mille raames toimub Rahu tänava, Paul Kerese tänava ning Paul Kerese väljaku (ringristmiku) rekonstrueerimine.

Rahu tänaval augusti kuus toimub garaažide poolsel küljel kaevetööd, millele järgneb sadeveetorude, gaasivarustuse ja tänavavalgustuse harude rajamine ning tee-ehituse kihtide paigaldustööd. Ehitustööde tõttu Rahu tn liiklus on ümber suunatud ühe teepoole ajutise katte peale. Augusti lõpus on töövõtjal plaanis alustada asfalteerimistöödega, seejärel teostatakse Rahu tn viadukti alal sadeveetorustikute, tänavavalgustuse, uute tee-ehituse kihtide, äärekivide paigaldamine ja asfalteerimistööd. Tööde teostamiseks suletakse umbes 2 nädalaks liikluseks Rahu tn viadukt.

P. Kerese tänaval (Peaalajaama tn – A-A. Tiimanni tn lõik) toimub trasside ehitus ja kaevetööd, mille tõttu teelõik on liikluseks suletud.

P. Kerese tänaval (Tiimanni-Kreenholmi lõigul) toimub tee-ehituskihtide rajamine, millele järgneb äärekivide paigaldus ja augusti lõpus asfalteerimine. Võidu tn - nn Automaailma teelõik on ajutiselt sõidetav ja edaspidi pääseb Fixusesse ja Automaailma Võidu tn kaudu.

P. Kerese tänaval (Kreenholmi ristmik) muutub augustikuus seoses sadeveetorude ja teiste tehnovõrkude rajamisega liikluskorraldus kitsamaks ja jääb 1+1 rada. Seejärel toimub tee-ehituse kihtide rajamine ja septembri keskel asfalteerimine.

P. Kerese tänaval (Kerese-Kreenholmi ristmik ja Kerese keskuse ees) toimub lühikeste lõikudena sadeveetorude ja teiste tehnovõrkude rajamine. Kuna sadeveetoru on sügaval ja asub tee keskel, siis tuleb septembris-novembris sealgi tänav täis mahus sulgeda.

Kerese ringristmikul käib hetkel ringi põhiosa ehitus. Augusti lõpus jätkab töövõtja erinevate harude rajamisega. Tulenevalt tööde mitmetest etappidest muutuvad aegajalt erinevad sõidurajad liiklemiseks, aga liiklemist see ei takista. Lisaks toimuvad augustis-septembris nn eri etappide asfalteerimistööd, mis häirivad ka osaliselt liiklust.

Ehitustööde tõttu tuleb Narvas liiklejatel arvestada ulatuslike muudatustega liikluskorralduses:
P. Kerese tn ajutised liiklusskeemid on leitavad: https://zc.ee/c7DhXOMZ.
Rahu tn ajutised liiklusskeemid on leitavad: https://zc.ee/7uun2onF.
Kirjeldatud lõikudel on piiratud ka jalakäijate liikumine. Palume liiklejatelt kannatlikust ja liiklusmärkide jälgimist. Liikluskorralduse eest vastutava isiku tel 53447156.

Narva transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks sõlmis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 28.01.2021 hankelepingu ettevõttega AS YIT Eesti.
Projekteerimis-ehitustööde kogumaksumuseks on 11 316 000 eurot käibemaksuta (13 579 200 eurot koos käibemaksuga).
Inseneri ja omanikujärelevalve teenuseid osutab ettevõte AS Infragate Eesti, tel 5244443.

Investeeringuprojekti eesmärgiks on Narva transiitkoridori läbilaskvuse parandamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemisele.

Projekti eelarve moodustab kokku 15 696 153,92 eurot, millest toetus moodustab 8 976 398,87 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 6 719 773,05 eurot.

Projekti 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport" Ühtekuuluvusfondi meetmest „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine" ja Narva linna eelarvest.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee, tel 3599047.