« Tagasi

Narva kliima- ja energiakava projekt sai positiivse tulemuse ja rahastuse

Keskkonnaministeeriumi 07.09.2021 käskkirjaga kinnitati Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014–2021 programmi „Kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamine" väikeprojektide avatud taotlusvooruparemusjärjestus, mille kohaselt Narva linna kliima- ja energiakava koostamise projekti on kõrgelt hinnatud ja sai rahastuse. Peale Narva on rahastust saanud ka Keila, Pärnu, Rakvere linnavalitsuste projektid ning viis maakondlike omavalitsuste liitude projekti, osalise rahastuse sai ka Jõgeva vallavalitsuse projekt.

Narva projekti hakkab ellu viima Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet koostöös teiste linna ametiasutustega. Projekt näeb ette Narva linna kliima- ja energiakava koostamist. Kuna ülalnimetatud programmi eesmärk on kaasa aidata kohaliku tasandi kliima- ja energiaeesmärkide mõtestamisele, seadmisele ja nende saavutamisele, Narva linna kliima- ja energiakavas pannakse paika üldised pikaajalised eesmärgid (vähemalt 10-aastase perspektiiviga) ning seotakse need riiklike kliimaeesmärkidega. Samuti koostatakse detailsem tegevuskava (millised tegevused ja investeeringud on tulevikus vajalikud). Projektis osaleb ka välispartner Norrast, kes osutab kliima- ja energiakava koostamisel konsultatsiooniteenust.

Projekti tulemusel tõuseb kohaliku omavalitsuse pädevus. Tõuseb kohaliku tasandi teadlikkus kliima ja energia valdkonnast ja eesmärkidest ning paraneb elu-, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet.

Projekti abikõlblikud kulud kokku moodustavad kuni 55 556 eurot. Narva linna omafinantseering vastavalt meetme tingimustele moodustab 10% ehk 5 556 eurot projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti elluviimine on planeeritud 2021.-2022. aastatele.

Lisainfo:
Galina Siniorg
projekti koordinaator
galina.siniorg@narva.ee