« Tagasi

Narva jõeäärse promenaadi II etapi ehitustööd on peatatud ilmastikuolude tõttu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et  Narva jõeäärse promenaadi II etapi ehitustööd on peatatud ilmastikuolude tõttu talveperioodiks. Vastavalt ehitaja OÜ RTS Infraehitus poolt esitatud ajakavale on ehitustöid kavas jätkata 22.03.2022 või esimesel võimalusel, niipea kui ilmastikuolud võimaldavad tööd jätkata.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet tuletab meelde, et ehitusplatsil viibimine, eriti Joaoru saarel, on ohtlik ja keelatud.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti foto

Ehitustööd teostatakse projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamise, III etapi" ehk lühidalt „Jõepromenaadid III"  raames. Narva jõeäärse promenaadi projekteerimis- ja ehitustööde 2. etapp on käesoleva jõepromenaadi jätkamine Joaoru puhkealas, sh saarel, ranniku kallaste tugevdamine, sildade rekonstrueerimine, energiasäästliku valgustuse paigaldamine, kergliiklusteede ehitamine, 5-krooni vaatega vaatamisplatsi ehitamine, territooriumi heakorrastamine.

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti juhtiv partner on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Venemaa poolt on projekti partneriks Munitsipaalühenduse „Leningradi oblasti Kingissepa munitsipaalrajooni Gorod Ivangorod" administratsioon.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering on 539 322,56 eurot ning programmi toetus 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab 3,5 aastat (juuli 2019 - detsembrini 2022).
Täiendav info projektist on leitav lingil:
http://www.forttour.net/1-promenades_est.html.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Natalia Orava
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599085
e-post: natalia.orava@narva.ee