« Tagasi

Narva ja Ivangorodi jõepromenaadide mälumäng Ettevõtlusnädala raames

7. oktoobril 2021 toimus projekti „Jõepromenaadid-3" raames mälumäng, mille teema oli pühendatud Narva ja Ivangorodi jõepromenaadidele.

logod

Mängust võttis osa 5 Narva võistkonda: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse turismikorraldaja eriala õpilased, Täiskasvanute kooli õpilased, Narva Linnavolikogu piiriülese koostöö ja välissuhete komisjoni liikmed ja 2 Ivangorodi meeskonda: Ivangorodi humanitaar- ja tehnikainstituudi tudengid. Kokku 37 osalejat, 24 Narva ja 13 Ivangorodi poolelt.

Ürituse alguses tervitasid kõiki osalejaid projekti üldkordinaator Anna Veevo ja projektijuht Venemaa poolt Aleksei Sõrovski. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti kordinaator Riina Vaap märkis Zoomi kaudu, et projekti üritus toimub esmakordselt mänguvormis ja see on suurepärane, sest teadmisi saadakse palju paremini mängu vormis. Riina soovis kõigile võistkondadele edu ja avaldas kahetsust, et ei saanud osalejatega kohapeal kaasa lüüa. "Poolteist aastat isolatsiooni oleme õppinud elama teisiti, mõtlema teisiti. Aga ma loodan, et mänguvormis uus ürituse formaat saab kõigele mugavamaks", kommenteeris Riina ürituse uut formaati.

Mälumäng osutus huvitavaks ja informatiivseks, kuna Narva ja Ivangorodi piiräärsed alad on rikkad huvitavate faktide poolest ning meelitasid erinevatel aegadel mitte ainult ajaloolasi, vaid ka kuulsaid režissööre filmide filmimiseks ning andsid inspiratsiooni luule, romaanide ja laulude kirjutamiseks. Mälumängus osalejatele esitasid oma küsimused ka Narva giidid ja Ivangorodi muuseum ja üks musta kastiga küsimus isegi hämmastas meeskondi, sest keegi ei oodanud, et saab sealt leida tellise, mis on piirialadega kõige otsesemalt seotud.

Narva AÖA foto

Narva AÖA foto

Pärast mängu lõppu, kui tulemusi hinnati ja võitjat väljaselgitati  tutvustas projektijuht Natalia Orava osalejatele projekti „Jõepromenaadid-3" peamisi eesmärke ja praeguseid tulemusi ning Aleksei Sõrovski - praeguse projekti tulemused Venemaa poolel. Konsultatsioonifirma Urbanika, kes töötab välja tegevuskava väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rannikuvöönditesse meelitamiseks, esindaja Timur Ramazanov rääkis tööst, mida eksperdid on teinud promenaaditsooni arendamisel ja sinna äri meelitamiseks.

Mälumängu tulemuste kohaselt jagasid esikoha kaks võistkonda, üks Narvast, teine Ivangrodist, kes kogusid võrdse arvu punkte. Ühesõnaga, nagu tavaliselt, võitis sõprus. Kõikidele võistkondadele anti üle auhinnad ja tänukirjad korraldajate ning programmi poolt.

Narva AÖA foto

Tulemusi kokku võttes tänas Narva linnavolikogu piiriülese koostöö ja välissuhete komisjoni esindaja Elena Kavrus korraldajaid huvitava mängu ja kõigi aktiivse osalemise eest ning avaldas ka lootust edasisele viljakale koostööle.

Projekti „Jõepromenaadid III" peamiseks eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine ja heakorrastamine muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 539 322,56 eurot ning programmi toetus - 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab 3 aastat (juuli 2019 – juuni 2022).
Lisainfo: http://www.forttour.net/1-promenades_est.html.

Logo

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Olga Smirnova
Tel. +372 3599275
olga.smirnova@narva.ee   
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet