« Tagasi

Narva Hahni trepi rekonstrueerimine

15. juunil 2023 allkirjastati toetusleping projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine,  Samm-sammult" elluviimiseks ja kaasfinantseerimiseks.
 
Projekti peamine eesmärk on vastavalt Narva jõeäärse ajaloolise territooriumi arendamise üldisele kontseptsioonile suurendada piiriala kultuuri- ja muinsuskaitseobjektide atraktiivsust nii külastajate kui ka ettevõtluse jaoks.
 
Projekti raames on planeeritud mitmed tegevused, sealhulgas Hahni trepi rekonstrueerimine, ettevõtjatele mõeldud töötuba, et meelitada neid rekonstrueeritud jõeäärsesse piirkonda ning teavitustegevused seoses Hahni trepi rekonstrueerimisega.
 
Narva muinsuskaitse vaneminspektori, Madis Tuuderi arvamusel: „Hahni trepi korrastamisega saavad lõpuni viidud ka jõeäärse promenaadi ja bastionitepealse Pimeaia bulvari heakorrastustööd laiemas mõttes, kuna just see trepp on oluline lüli, mis neid kahte varem valmis ehitatud ja heakorrastatud objekti füüsiliselt ühendab. Lisaks sellele on tegemist olulise ja sümboolse ajaloolise rajatisega, kuna see on ehitatud ajal, mil Narva linnapeaks oli edumeelne ja aktiivne linnapea Adolf Hahn, kelle järgi see trepp omale nime sai ja kelle eestvõttel hakati linna teadlikult heakorrastama. Selle heakorrastuskampaania osaks oli ka kõnealune trepp. Olgugi, et tänase trepi näol on suuresti tegu sõjaeelse trepi koopiaga, on see siiski oluline rajatis, mis ühendab lisaks promenaadidele ka sõjaeelset ja -järgset Narvat."
 
Hahni trepi rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb ajalooline jõeäärne ala, tekib turvaline ja mugav ühendus alumise ja ülemise promenaadi vahel, mis muudab ala atraktiivsemaks turismi ja ettevõtluse arendamiseks.
 
Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult" kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm 2014-2020  Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.
Projekti eelarve on 400 000 eurot, partnerite omafinantseering on 100 000 eurot ning programmi toetus on 300 000 eurot. Projekti kestvus: 01.07.2023- 31.12.2023.  
 
 
 
Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599140
e-post: areng@narva