Uudiste ja teadete kuva esilehele - - Tagasi

Asset publisheri asukoht


Uudiste limiit


Tähtede arv kokkuvõttesKategooriad

ALPA
AjaO
HARIDUS
KULT
LV
MAJA
NarvaPaevad
RAHA
SAA
VK
adminnotes
ajaloost
arengukavad
hanked
konkursid
kontaktid
koostoolinnad
narva
projektid
projektidepressiteated
teated
transport
tutvusNarvaga
uudised
varu
volikogu

Haridus

Narva munitsipaalharidust koordineerib Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistus.

Käesoleval ajal tegutseb Narvas kokku 11 kooli ja gümnaasiumi. Koolis õppimiseks valmistavad lapsi ette 17 koolieelset lasteasutust. Õpilaste vaba aega aitavad sisustada muusika-, koori-, kunsti- ja spordikoolid ning Laste Loomemaja (huvikoolid).

Tartu Ülikooli kolledži avamisega Narvas tekkis võimalus omandada akadeemilist haridust ning õppida avatud ülikoolis täiendõppes. Kolledž on ka rahvusvaheliste konverentside, näituste ja seminaride toimumise koht ning noorte kohtumispaik.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoht on kutseõppeasutus. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

2000. a. sügisel avati Vanalinna Riigikool, mis töötab keelekümbluspõhimõttel. Tulevikus on selle kooli lõpetajad võimelised jätkama oma õpinguid eestikeelses gümnaasiumis.

Noorte tegevust koordineerib Narva Noortekeskus. Traditsiooniks on kujunenud iga-aastane Noortekeskuse korraldatav infomess "Orientiir", kus soovijad saavad infot õppimisvõimaluste kohta Eestis ja kaugemalgi.

 Hariduse arengukavad

 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 määrus nr 21 "Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine


Koolivaheajad

2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad


Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid